De grote beproeving

De grote beproeving

Wat was nu precies deze beproeving aan het begin, nog voordat de mensen geschapen waren? De kerkvaders uit de eerste eeuwen, die de Bijbel zeer goed kenden, nemen aan dat God aan de Engelen zijn plannen liet zien. Hij wilde een nieuw schepsel maken, de mens. Dit wordt in de Openbaring vertelt in het 12e hoofdstuk:

“Er verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren….en zij baarde een Kind, een Zoon, die alle volken zal weiden met een ijzeren staf.”

De mens werd de oorzaak van de val van de Engelen!

Want zij begrepen dat dit schepsel van veel lagere rang was dan zij. En God liet hen zien dat eens Gods eigen Zoon, mens zou willen worden – EN DUS GEEN ENGEL!- en Zich zo diep zou vernederen om een zwakke, menselijke natuur aan te nemen.

Ze begrepen ook dat Hij geboren wilde worden uit een Vrouw, Maria! De Engelen zouden de Zoon van God, als Godmens moeten dienen, en ook Zijn Moeder, als hun Koningin eren…Ook zij zouden Hem moeten navolgen en de mensen dienen en bijstaan.

Wat een nederigheid werd hier van iedere Engel afzonderlijk gevraagd!

Zij moesten nu met hun vrije wil kiezen, of ze mee wilden doen met de plannen van God of niet..
Ook jou en mijn Engel waren er bij..

En God hulde zich in de “duisternis”  van de beproeving….