De genade van Christus overstijgt de tijd

De genade van Christus overstijgt de tijd

Zoals de Heilige Maagd onbevlekt werd ontvangen en door Christus werd verlost in afwachting van de Menswording, zo werden ook de Engelen geheiligd door het licht van Christus aan het begin van de wereld.

Ook paus Leo XIII leert dat de genade van alle heiligen uit het Oude Verbond toe te schrijven is aan Christus.

Voorzover Christus het eeuwige sacrament van de verlossing is, heeft God Hem het teken en instrument van alle genade in de schepping gemaakt; door hun gewillige verbondenheid met Christus, zowel in de toekomst als in het heden, komen alle redelijke schepselen tot verlossing.

Gottschalk van Limbourg (1098) vierde deze redding van de Engelen door Christus in een gedicht waarin hij drie motieven voor de verlossing aanwees:

“opdat de Engel niet valt / opdat de gevallen mens opstaat / opdat de verleider niet opstaat.

St. Bernard, blijkbaar geïnspireerd door deze tekst, verklaarde:

“Hij die de gevallen mens oprichtte, gaf aan de staande Engel dat hij niet zou vallen. Zo heeft Hij de een uit de gevangenschap geleid, en de ander beschermd tegen het vallen in gevangenschap. En daarom was Hij [Christus] de verlossing van beiden, de ene reddend, de andere behoudend. Het is dus duidelijk dat de Heer Christus de verlossing was voor de Heilige Engelen, evenals hun rechtvaardigheid, wijsheid en heiliging” (Preek over het Hooglied, 20).