De geestelijke strijd

De geestelijke strijd

Er volgen nu vier posts, die enkele gedachten weergeven van Professor Albert Auer OSB, die in de jaren ‘60 een lezing hield over de Heilige Engelen.

Vandaag de dag moeten wij ons weer meer bezighouden met de Heilige Engelen; ik ben ervan overtuigd dat ons gebrek aan verering voor de Heilige Engelen en onze houding tegenover hen een bijna wezenlijke leemte vormt in onze christelijke houding.

Het inzicht begint weer te groeien sinds Leo XIII’s beroemde angstaanjagende visioen over hoe de duivels worden losgelaten, waarna hij het gebed samenstelde: “Heilige Aartsengel Michael, bescherm ons in de strijd…”. En Leo XIII was echt geen man die van goedgelovigheid kan worden beschuldigd. Maar hij was ervan overtuigd dat met zijn pontificaat een nieuwe periode van de strijd der geesten naderde, een periode waarin Satan werd losgelaten. Dus ook wij moeten voorbereid zijn op zeer grote strijd.

We hebben tegenwoordig allemaal het gevoel dat er een apocalyptische situatie op komst is. Natuurlijk betekenen honderden jaren niets. Toch krijgen we de indruk en hebben we een zeker gevoel dat de eindstrijd is begonnen. Volgens de geestelijke strijd, die reeds gaande is, zou men dit overtuigend kunnen bewijzen.

Ik ben ervan overtuigd dat in al deze gevechten de Heilige Engelen diep ingrijpen, want Paulus zegt in Ef 6/12: Onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen”.

In ieder geval volgt hieruit, dat de geesten – zowel de goede als de kwade – de grootste belangstelling hebben voor de wereld, waarmee in zijn geheel de wereld van de zuivere natuur en de wereld van de zielen wordt bedoeld. Ze wijzen er allemaal op dat kwade machten rondgaan om de uitverkorenen te schaden. Dit is ook de betekenis van de Geheime Openbaring.