De Engelen en de zaligsprekingen

De Engelen en de zaligsprekingen

De Engelen en Heiligen in de hemel genieten allemaal van een volmaakte zaligheid in God. Zij hebben de beproeving doorstaan en, door Gods genade, het doel bereikt. De mens op aarde is echter nog steeds op reis met de hulp van de goddelijke genade door de beproevingen van dit leven om die staat van volmaakte vreugde en rust in God te bereiken. Om dit doel te bereiken moet hij als het ware de hemelse ladder beklimmen van de acht zaligsprekingen die Jezus ons leerde in de Bergrede (cf. Mt 5,1-12 en Lc 6,20-23). We moeten deze zaligsprekingen waarmaken in de navolging van Jezus, om samen met Hem het kruis te dragen om van Hem de volmaaktheid van de naastenliefde te leren leven.

De Engelen zijn gezonden om ons te helpen, als onze gidsen en beschermers, als raadgevers, vermaners en leiders in dit “tranendal”, om deze zaligsprekingen te kunnen leven. Maar gezien het bovennatuurlijke doel waarnaar de mens streeft, zouden de natuurlijke capaciteiten van de Engelen niet voldoende zijn geweest om de mens naar de hemel te leiden. Dus om een Engelbewaarder te worden, moeten de Engelen afdalen langs de sporten van hun eigen “engelachtige zaligheden” om de mens te kunnen halen en hem naar de hemelse glorie te brengen.

In wezen beschrijven de zaligsprekingen voor ons het innerlijke leven van Christus zelf, Zijn houding ten opzichte van het Kruis en de wereld. Toen Hij de zaligsprekingen uitsprak, maakte Jezus alleen maar duidelijk wat Hij in Zichzelf was en hoe wij allemaal geroepen zijn om in relatie met de Vader te zijn.

Jezus deed afstand van de goederen van deze wereld uit liefde voor de Vader en de redding van zielen.
Net als Jezus zijn wij geroepen om niet voor onszelf te leven, maar voor God, en daarom binnen te gaan in de gelukzaligheid van Jezus’ liefdesgemeenschap met de Vader.

In het licht van de heilige Engelen willen we daarom elke zaligspreking doornemen om te begrijpen waar ook wij, door het geloof en de Heilige Geest, moeten groeien in de innerlijke navolging van Jezus. En we willen zien hoe de Engelen, die tot ons zijn gekomen door hun “eigen zaligsprekingen”, ons omhoog leiden op deze ladder naar hemelse zaligheid.