De drie Hiërarchieën

De drie Hiërarchieën

Er zijn dus drie verschillende Hiërarchieën. Een schema maakt het overzichtelijk.

 • De eerste en hoogste Hiërarchie staat het dichtste bij Gods troon. Daarom is hun kennis van God het grootste, wat zij over de andere Hiërarchieën uitstralen.
  Zij hebben de opgave om God in zijn oneindige goedheid te beschouwen; eveneens de betekenis en het doel van heel de drievoudige schepping, de heerlijkheid van God.
  Ze kunnen niet anders dan God hiervoor onophoudelijk te loven, te prijzen, te aanbidden in naam van heel de drievoudige schepping!
  Hiertoe behoren de koren van de Serafijnen, Cherubijnen en Tronen.
 • De tweede of middelste Hiërarchie omspant heel de kosmos, heel Gods schepping: zij verbinden als het ware de hemel en de aarde.
  Hun taak is het om de verlichting van de eerste Hiërarchie te ontvangen: Goddelijke waarheid, kennis en wijsheid. Op die manier zijn ze goed toegerust voor hun opdracht, om hiermee heel de materiële wereld en kosmos te regeren.
  Hiertoe behoren de koren van de Heerschappijen, Krachten en Vorstendommen.
 • De derde en laagste Hiërarchie moet de verlichting ontvangen van de tweede Hiërarchie, om te weten wat ze moeten doen en dit uit te voeren, heel bijzonder om de Kerk op aarde, en alle mensen te leiden. Zij zijn ons mensen dus het meest nabij en dienen in het grote Werk van de Verlossing.
  Dit zijn de koren van de Machten, Aartsengelen en Engelen.

In de volgende posts gaan we inzoomen op ieder koor, om onze hemelse broeders beter te leren kennen.