De Cherubs op de Ark

De Cherubs op de Ark

“Maak twee Cherubs in goud, aan de beide einden van de dekplaat. De vleugels moeten naar boven uitgestrekt zijn, zodat zij de dekplaat overhuiven.
De Cherubs moeten met hun gezicht naar elkaar toegekeerde staan, hun gezicht moet op de dekplaat gericht zijn.”
Ex 25, 18; 20

“Vleugels”  zijn een symbool van macht, die bescherming en zekerheid geven. Ook van God wordt gezegd in de psalmen, dat Hij ons “beschermt onder zijn vleugels”.

De vleugels van deze twee Cherubs duiden op hun beschermende macht, allereerst over dit heiligdom van de Ark, maar dan ook over alles wat aan God toebehoort, inclusief onszelf!

Hun gezichten zijn naar elkaar gekeerd, en op de dekplaat gericht. Dat zij een GEZICHT hebben, laat ons zien dat deze zuivere geesten  p e r s o n e n  zijn!

Zijn zien naar elkaar, omdat ze samen verenigd zijn in hun

E e r s t e  opdracht: de aanbidding van God. Want zij zijn op de dekplaat van de Ark gericht, HET heiligdom van het Oude Verbond.

En tussen de beide Cherubijnen verschijnt God aan Mozes, en geeft hem alle opdrachten voor het volk van God.