De Cherubijnen

De Cherubijnen

Het volgende koor is dat van de Cherubijnen. Het woord “ Cherubijn” betekent: volheid van kennis, vol van wijsheid.

Wijsheid wordt uitgedrukt in het woord: de Goddelijke wijsheid door het Goddelijk Woord, de Zoon.

We mogen rustig aannemen dat zij heel bijzonder in dienst staan van Jezus en Zijn werk van verlossing. Als we de verschillende Bijbelteksten overwegen, zullen we zien dat dit klopt.

Volgens de H. Thomas van Aquino zijn de Cherubijnen, Engelen die de volheid van kennis bezitten, met betrekking tot vier zaken:

  • De volmaakte aanschouwing van God
  • De volledige aanvaarding van het Goddelijk Licht
  • Hun beschouwing van God in de schoonheid van al zijn werken
  • En omdat zij deze kennis volmaakt bezitten, stromen ze deze door naar de andere koren, die onder hen in rangorde staan.

Hun volmaakte wijsheid straalt uit, doordat zij hun kennis in praktijk brengen: zij aanbidden en verdedigen God!