De Ark van het Verbond

De Ark van het Verbond

De volgende Bijbeltekst over de Cherubs is in het boek Exodus, als God aan Mozes de opdracht geeft, om de Ark van het Verbond te maken, als HET middelpunt van de eredienst in het Oude Verbond.

Heel deze beschrijvingen zijn een voorafbeelding van wat wij NU in onze kerken als ons centrum hebben.

Want in de Ark, een gouden “schatkist”, werden drie voorwerpen bewaard. Als je goed kijkt, zie je ze op de foto hierboven afgebeeld:

  • De twee stenen tafels met de tien geboden.
  • Een kruik met manna.
  • De bloeiende staf van Aaron.

Je ziet al gauw waarnaar deze verwijzen:

  • Het Woord van God
  • De Heilige Eucharistie
  • Het Kruis.

Alle drie zijn verenigd in Jezus, die in onze kerken in het Tabernakel aanwezig is!

God zelf geeft aan Mozes de opdracht om voor dit heiligdom twee gouden Cherubs te maken. Daarin kunnen we hun volgende opgave ontdekken.