Dagelijkse training

Dagelijkse training

Onze dagelijkse beproevingen, groot en klein, zijn daarom niet vrijblijvend. Het is God die in zijn wijze en liefdevolle Voorzienigheid deze beproevingen zendt of toelaat om ons een kans te geven om ons geloof, onze trouw en liefde voor Hem te bewijzen en om verdiensten te verwerven voor het welzijn van de Kerk en de zielen.

Wanneer we het kruis aanvaarden uit liefde voor God en de zielen, wanneer we op de juiste manier reageren op tegenslagen en ergernissen, behalen we een overwinning voor Christus en Zijn Koninkrijk.

  • De Heilige Engelen helpen ons dus in deze strijd door ons te trainen in het geestelijke leven en in het dragen van het Kruis. Ze verlichten ons in de kennis van God, Zijn majesteit, Zijn barmhartigheid, Zijn liefde, maar ook met betrekking tot Zijn rechtvaardigheid en de noodzaak van gebed en boetedoening.
  • Ze versterken onze wil om voor God te leven, Zijn woord te horen en te gehoorzamen, Zijn wil te aanvaarden en ons in te zetten om voor Zijn Koninkrijk te leven.
  • Ze maken ons bewust van hoe we anderen behandelen, of onze toon liefdevol is of misschien boos, of we vrijgevig en gevend zijn of misschien ego├»stisch.

Het licht van de Engel verlicht de mens. Het wordt zo licht in de geest van de mens en hij ziet goddelijke werkelijkheden beter dan voorheen, zijn kennis van God wordt scherper, helderder, levendiger, werkelijker. Deze duidelijkere en grotere kennis van God wekt in de mens een grotere eerbied, nederigheid en liefde op.

Op deze manier wordt een versterkte engelhulp voor de mens ontketend tegen de hoogmoed en het materialisme van deze tijd.

Zo wordt de mens door de Engel geleid tot een grotere liefde voor God en de naaste, tot geloofstrouw, tot nederigheid, tot het streven naar de waarheid en tot een grotere ijver voor het heil van de zielen.

De Engel is een vijand van alle sensatie, van alles wat buitengewoon en verblindend is. Hij is de dienaar van God en gehoorzaam. Hij leert dit aan de mens en helpt zo de mens om het Koninkrijk van God op te bouwen en te bevestigen.