Bijbelse voorbeelden

Bijbelse voorbeelden

De Heilige Schrift heeft ons twee verhelderende voorbeelden gegeven, voor de Engelen van de volkeren.

Satan wilde het lichaam van Mozes wegnemen om het Mozaïsche volk tot afgoderij te verleiden.
Maar St. Michael, de Engelbewaarder van het volk, hield zijn schild boven het lijk en weerde de verleider af (Judas 1, 9).

In het geval van de profeet Zacharia wilde Satan de priesters bij het volk weghalen, om eerst de herders en dan op gemakkelijke wijze de kudde te treffen, volgens de oude strijdwijze van de hel. Maar de Engel des Heren belooft de hogepriester van het volk de hulp van de goede Engelen (Zach 3,7).

De strijdwijze van de boze geesten is sinds de val van de engelen tot vandaag dezelfde gebleven. Dus hebben de volkeren ook vandaag nog Engelbewaarders nodig.