Beproeving

Beproeving

Hij zegt tegen de oude Tobias dat zijn beproevingen en bekoringen, verre van een teken van Gods toorn te zijn, integendeel een teken van Zijn liefde waren.
“Omdat gij God welgevallig zijt, was het nodig, dat u op de proef werd gesteld.”

De moeilijkheden die hem overkwamen werden hem eenvoudig toegezonden omdat hij welgevallig was in de ogen van God.

Wij moeten daarom niet wanhopen als wij zwaar beproefd worden, maar moed vatten en het beschouwen als een bewijs van Gods liefde.