Als God vóór ons is

Als God vóór ons is

De Engelen kunnen hun wil zo volledig laten opgaan in de wil van God, omdat zij de grootheid van de nederigheid bezitten. Zij roepen uit: “Wie is als God!”

Zij omcirkelen hun hele wezen rond God om Hem eer en aanbidding te geven, en zoeken geen macht voor zichzelf.

In tegenstelling tot de gevallen engelen, die vol verontwaardiging tegen God opstonden omdat zij niet als God konden zijn, staan de Heilige Engelen geheel achter God en Zijn wil. Zij zijn toegewijd aan Zijn scheppingsorde. Zij handelen niet tegen God zoals de gevallen engelen, maar alleen voor en met God.

Zo is God ook voor hen en niet tegen hen, zoals God tegen Satan en de gevallen engelen staat en hen in de eindstrijd zal bestrijden en in de vuurzee zal werpen.

Dat God voor de Heilige Engelen is, betekent dat Hij hen van Zijn immense macht voorziet. God kan de Engelen alle macht, gezag en vurigheid van Zijn Goddelijk Hart schenken, omdat tegen Hem geen barrière is opgeworpen door hoogmoed en eigenzinnigheid van hun kant. Daarom zijn zij de sterke helden, vol van Gods schoonheid, macht, kracht en glorie. En dit wezen van hen moet voor ons een voortdurende aansporing worden om in zo’n nederige en volledige overgave aan de wil van God te leven, dat Hij ons ook grotere kracht kan schenken.