Alles op Jezus gericht!

Alles op Jezus gericht!

Misschien ben je verrast dat God zelf als opdracht geeft om twee beelden te maken van Cherubijnen.

De Kerk legt dit uit met betrekking tot de Menswording van Gods Zoon: Christus wil zichtbaar worden als mens, om God de Vader bekend te maken. Hij wil dus ook dat zijn Engelen
“zichtbaar” worden, al is dit slechts door afbeeldingen.

De H. Thomas van Aquino zegt: De reden waarom Engelen lichamen aannamen in het Oude Testament (bij hun verschijningen) was al een verwijzing naar het feit dat Gods WOORD een menselijk lichaam aan zou nemen. Alle verschijningen in het Oude Testament zijn reeds gericht op DE verschijning van Gods Zoon in het vlees.

Maar het was ook belangrijk om de juiste vorm te vinden om een Engel uit te beelden, zodat wij hun zending en hun wezen beter zouden kunnen begrijpen.

God zelf heeft twee tekenen gekozen: gezicht en vleugels!