Bewonderenswaardig

Bewonderenswaardig

Alles is prachtig in deze heilige geesten.  De heilige Vaders overtreffen zichzelf wanneer er over hen wordt gesproken. Wij kunnen inderdaad zeggen, dat als de schoonheid van de Schepper ergens te zien is, het in de Engelen is; hun voortreffelijkheid is zonder onvolmaaktheid!

Helaas, hoe anders is onze volmaaktheid, waarin altijd een oneindigheid van gebreken is vermengd.

De grootheid van deze gezegende geesten is zonder laagheid – hun wetenschap zonder onwetendheid – hun licht zonder duisternis – hun kracht zonder zwakheid – hun schoonheid zonder gebrek – hun liefde zonder wisselvalligheid – hun vrede zonder problemen – hun voortdurende actie, maar zonder vermoeidheid – hun geluk zonder smet – hun geluk compleet, en zonder toevoeging van enig kwaad.

Toen Manoach, zoals in het boek Rechters wordt verhaald, de naam vroeg van de Engel die aan hem verscheen, zei hij hem dat die “Bewonderenswaardig” was, omdat hij God op een wonderbaarlijke wijze voorstelde; en Jakob, die een visioen van een Engel had gehad, zegt dat hij de Heer van aangezicht tot aangezicht had gezien.

Als je al dit voorgaande overweegt, zou het je niet opwekken om deze machtige Engelen lief te hebben? Deze waarheid verdient een diepe overweging, omdat het gaat om de glorie van God, de Schepper van al deze voortreffelijkheden en volmaaktheden.