Superieur!

Superieur!

De Heilige Engelen zijn Gods eerste schepping.
Vóór hen was er alleen God in zijn Goddelijke Majesteit.
Maar Zijn oneindige liefde zette Hem ertoe aan om andere wezens te scheppen om Zijn geluk en Zijn glorie te delen, en Hij maakte de Engelen naar Zijn eigen beeld en gelijkenis, en gaf hen gaven die hen moesten voorbereiden op hun glorieuze bestemming.

Het is het teken van de ware liefde dat deze verlangt dat zijn geluk door anderen wordt gedeeld.

De Heilige Engelen zijn de wezens die in hun natuur het dichtst bij God zelf komen. Ze hebben geen bederflijke lichamen om ze naar beneden te trekken. Ze zijn dus onmetelijk superieur aan onszelf in natuurlijke gaven. Ze hebben een kennis die de hoogste kennis die de mens kan bereiken volledig overstijgt.

Ze hebben een controle over de natuurlijke wereld; de geringe inspanningen van de mens, om deze wereld te beheersen, zijn in vergelijking hiermee slechts zwakheid. In ieder deel van zijn natuur is de mens ondergeschikt aan hen.

Toch zullen we op een dag, door Gods genade, ontsnappen aan de slavernij van de verdorvenheid en alle voorrechten delen die de Heilige Engelen genieten!