Allerzielen

Allerzielen

Gisteren vierden we het hoogfeest van alle Heiligen. Niet alleen de grote, beroemde, heilig verklaarde mensen. Maar alle “gewone” mensen, onze familieleden, kennissen, alle onbekende mensen, die reeds in de hemel zijn. Want niemand kan in de hemel komen, die niet geheel heilig is!

En als men na zijn dood voor God verschijnt, dan wil men niet eens in de hemel, voordat men geheel gereinigd is van alle zonden! Daarom viert de Kerk ook na Allerheiligen het gedenken van alle zielen, die nog gelouterd moeten worden, voordat ze voor heel de eeuwigheid met God verenigd mogen leven.

Maar die loutering is een zwaar lijden, en ze kunnen alleen geholpen worden door de gebeden en offers van ons, die nog op aarde leven! De Heiligen in de hemel kunnen niets voor hen doen.

De H. Engelbewaarders van deze zielen mogen hen wel troost brengen in dit oord van loutering. En zij zoeken ijverig naar mensen, die voor hun beschermelingen willen bidden!

Ik vrees, dat zij het in onze tijd erg moeilijk hebben, om mensen te vinden die dit willen doen… Laten wij ons daarom dubbel inzetten!