Heer, stuur ons uw Engel met een vlammend zwaard!

Heer, stuur ons uw Engel met een vlammend zwaard!

De foto hierboven laat een vlammend zwaard zien. Is het je wel eens opgevallen, dat een zwaard de vorm heeft van een kruis?

Wij moeten allen vele beslissingen maken. Ook keuzes in ons leven, die ver strekkende gevolgen kunnen hebben. Maar wij weten evenmin als Adam en Eva, wat de juiste weg is, welke weg God voor ons heeft bestemd. Laten wij daarom bidden:

Goede God, eens plaatste u de Cherub met het vlammende zwaard aan de poort van Eden,
om de mens te verhinderen een verkeerde weg in te slaan.

Ik smeek u, zend ook mij uw Engel met een vlammend zwaard,
om mij iedere weg te blokkeren,
die niet in overeenstemming is met uw wil!
Amen.

En waarom zou men dit gebed ook niet kunnen bidden voor mensen, van wie men weet dat ze problemen hebben in hun huwelijk, op hun werk of voor moeilijke keuzes staan?

Heel zeker zal God zijn Engel willen sturen, zoals Hij het eens bij de eerste mensen deed, tot hun bescherming!