Zij zagen de Engelen

Zij zagen de Engelen

Alleen al in de eerste drie maanden van 2019 zijn honderden christenen gedood bij aanvallen door islamitische milities in Nigeria.

De hulporganisatie Barnabas Fund, die zich inzet voor de vervolgde kerk in de hele wereld, maakt melding van een groep van 500 christenen met een moslim achtergrond die zich in een dorp schuilhielden. De militante islamisten hebben ze toch gevonden. 76 mannen, vrouwen en enkele jonge kinderen werden gevangen genomen en naar een terroristenkampvan Boko Haram gebracht, waar zij werden gemarteld.

Toen vier mannen weigerden hun geloof in Jezus af te zweren en tot de Islam terug te keren, werden de mannen voor de ogen van hun familie en vrienden vermoord.

De week daarop werd ook aan hun vrouwen gevraagd hun geloof af te zweren, anders zouden hun kinderen worden vermoord. De vrouwen zaten tot diep in de nacht bij elkaar, niet wetend wat te doen, toen plotseling de kinderen kwamen aangerend en zeiden dat Jezus aan hen verschenen was en gezegd had dat alles goed zou komen, dat zij niet bang behoefden te zijn, omdat Hij hen zou beschermen. Maar ze mogen hun geloof niet opgeven!

De volgende ochtend zetten de terroristen de kinderen – het jongste meisje was pas vier jaar oud – tegen een muur en vertelden de vier moeders opnieuw dat zij hun kinderen konden redden door Jezus af te zweren en terug te keren tot de Islam. De moeders weigerden.

De soldaten laadden hun geweren en stonden op het punt te schieten toen ze plotseling naar hun hoofd grepen, wild schreeuwden en riepen: “Slangen, slangen.” Sommigen renden weg, anderen vielen ter plekke dood op de grond.

Een van de gevangen christenen wilde het geweer van een van de dode soldaten pakken om de vluchtende Boko Haram-leden neer te schieten, maar het vierjarige meisje legde haar hand op zijn arm en zei:

“Dat hoef je niet te doen. Zie je niet dat de in het wit geklede mannen voor ons vechten?”

Alle 72 christenen hebben het overleefd en zijn nu in andere gebieden van Nigeria waar het veilig is voor christenen. Toen de voorganger van de groep werd gevraagd waarom Jezus aan hen was verschenen en niet aan andere mensen in andere delen van de wereld,zei hij:

“Jullie hebben meer d a n 200 bijbelversies en veel mensen die jullie de bijbel kunnen uitleggen. Maar de mensen hier hebben dat niet…”