Voor God is alles mogelijk

Voor God is alles mogelijk

Tumaco ligt op een klein Colombiaans eiland in de Stille Oceaan. Op 31 januari 1906 was er een hevige aardbeving. De beving was zo sterk en aanhoudend dat vele huizen instortten en alle beelden in de kerk op de grond vielen. In paniek verlieten de mensen hun huizen en haastten zich naar de kerk voor hulp.

Vader Larondo probeerde de menigte voorlopig te kalmeren. Maar toen hij over zee keek, merkte hij plotseling dat de golven zich steeds verder van de kust terugtrokken en een strook land van ongeveer 1,5 km breed achter zich lieten. Ver op zee bouwden de golven zich echter op tot een enorme muur van water die elke oogwenk zou kunnen terugslaan en de hele kust van Tumaco zou kunnen overspoelen en verwoesten.

Hij rende naar het huis van God. Daar nam hij de kelk uit het tabernakel en nuttigde alle Hosties erin op één na. Toen, met deze laatste Hostie in zijn rechterhand en de kelk in zijn linker, haastte hij zich naar de kust. Intussen was de torenhoge muur van water over zijn volle breedte ingestort, en de golven rolden metershoog naar de kust.

Vader Larrondo, bijna tot zijn middel in het water, liep naar de oprukkende wateren met de Hostie hoog geheven en zegende hen. Toen stopten de reusachtige golven plotseling in hun gewelddadige aanval op slechts enkele meters van de kleine heilige hostie en stonden een ogenblik stil, alsof zij hun Goddelijke Heer en Schepper aanbiddende gehoorzaamheid wilden betonen. Toen stroomden zij niet meer in de richting van de kust, maar langzaam weer terug, en verdwenen geruisloos ver in de oneindige zee!

Als geband had de door de dood bedreigde mensenmassa het wonder van hun redding geschouwd. Wenend en jubelend omringden nu allen de H. Hostie en dankten hun Goddelijke Redder.

Vader Larrondo liet echter de gouden monstrans uit de kerk halen, plaatste de Heilige Hostie erin en zingend en biddend trok het volk vol vreugde door de geredde stad, als in een plechtige Sacramentsprocessie.

Dit wonder van Tumaco werd wereldberoemd en baarde overal opzien. Op dezelfde dag werden andere kustgebieden van Colombia zwaar getroffen en gedeeltelijk verwoest door de aardbeving en de tsunami’s die zij veroorzaakten.

Laten we bij natuurrampen vol vertrouwen onze toevlucht nemen tot de Heilige Eucharistie! Jezus is daarin aanwezig met Godheid en Mensheid, met vlees en bloed, met lichaam en ziel, en Hij kan ALLES.