Verdronken

Verdronken

Een religieuze kwam met een schoolklas bij een kleine beek.

Sommige kinderen vroegen haar, om door het kleine water te waden in plaats van de brug over te steken. Omdat het niet erg diep leek, stond de zuster het toe.

Een van de sterksten ging vooruit, en…. stapte in een gat en was verdwenen. Vol schrik riep de zuster de kinderen toe, om tot de Engelbewaarders te bidden. Zij maakte aanstalten om in het water te springen.

Plotseling stopte een auto, twee sterke jongemannen renden naar de groep; de ene stelde zich naast de zuster, de andere sprong zonder iets te zeggen in het water, pakte de jongen op zijn armen en bracht hem naar zijn lerares.

Nadat de zuster kalm was geworden, bedankte zij hem en vroeg naar zijn naam. Maar hij glimlachte en zei: “Dat is toch niet belangrijk – de jongen is gered!”

De klas viel op dat de kleren van de redder geheel droog leken te zijn. Beide jongemannen gingen terug naar de auto en waren zo snel weg, als ze waren gekomen.

Engelen dienen onzelfzuchtig: ze vermijden het hun naam te noemen, verhullen meestal het feit dat ze Engelen zijn en zijn wars van iedere eer, die niet God als doel heeft.