St. Michael in de Filipijnen

St. Michael in de Filipijnen

In 1972 was er een hevige strijd tussen de Barracuda, moslim rebellen die vochten tegen de christelijke Llaga strijders.

Volgens getuigen die nu nog leven, waren de Barracuda reeds binnengedrongen in Poblacion. Een van hun belangrijkste doelen om aan te vallen was de nieuwe parochie van de H. Michael. Er waren maar 6 christelijke soldaten in de Xaverius Hoge school. Zij bewaakten de parochie en de school.

De mensen liepen reeds voor hun leven. Een overlevende vertelde dat haar tante juist een kindje geboren had, toen ze geweerschoten hoorden. Zij namen hun half gekookte rijst in een pan mee en verstopten zich in het struikgewas.

Maar de triomf van het kwade duurde niet lang. De bende rebellen trok zich plotseling terug toen ze een legioen soldaten zagen naderen vanaf de parochiekerk. Het hele gebied was met schitterend licht vervuld, waardoor de Barracuda in angst op de vlucht sloegen. Het legioen soldaten verdween ook toen de rebellen weg waren. Wie deze soldaten waren geweest, dat wist niemand.

Heel zeker niet die zes soldaten die in de school gestationeerd waren! De parochianen geloofden dat het St. Michael was geweest, die met de hemelse legerscharen hen te hulp was gekomen.

Een van de moslim rebellen, die na de oorlog zijn leven beterde, gaf getuigenis over dit alles. Hij zei: “Wij zagen een man met een stralend gezicht en met een menigte soldaten in verblindend wit gekleed. Wij vluchtten in grote angst.”