Koorts

Koorts

Het was november 2008. Die nacht viel mijn dochter snel in slaap en ik deed mijn keukenklusjes en wilde toen gaan slapen. Ik hoorde mijn dochter praten, ze was rusteloos vanwege haar hoge koorts. Ik controleerde haar temperatuur en die bereikte 41 graden!

Ik keek in ons medicijnkastje, maar er waren geen medicijnen om haar koorts te verlagen. De apotheek was al gesloten. Om haar koorts te verminderen, veegden mijn man en ik haar afwisselend af met een in water gedrenkte handdoek. Maar de koorts daalde niet.

We besloten voor onze dochter te bidden en onze Engelen te vragen ons te helpen. We hebben veel rozenkransen gebeden – Rozenkransen van de Vrouwe van alle Volkeren, Rozenkransen van Gods Barmhartigheid, die mijn dochter ook met ons had gezongen. Tenslotte baden we met haar het gebed “Engel van God”.

Hoewel het haar niet goed ging, gebeurde er een wonder: haar temperatuur daalde tot 37,5 graden.

Toen sliepen we allemaal heel goed. De volgende dag gingen we toch naar een dokter met als diagnose dat ze een beetje bloedarmoede had, maar verder ging het haar goed.

We danken onze Engelbewaarders heel erg dat hij haar geholpen heeft!