Een ingeving van de Engel

Een ingeving van de Engel

Een meisje werd op school dagenlang lastiggevallen door enkele jongens. Een gesprek tussen de moeder en het schoolhoofd en diens hulp bracht geen oplossing.

Het kind leed er erg onder. Op een dag zei het meisje haar moeder dat ze niet meer naar school wilde gaan.

De volgende nacht werd de moeder wakker met de gedachte:
“Ga in de H. Schrift lezen!”

Zij volgde de suggestie en las in het boek Tobit de opmerking van de vader Tobit aan zijn vrouw:
“Maak je geen zorgen, hij (haar zoon) zal gezond terugkomen… een goede Engel begeleidt hem”.
Tob 5:21

Met dezelfde woorden: “Maak je geen zorgen, een goede Engel vergezelt je!” moedigde de moeder haar dochter de volgende ochtend aan, die gehoorzaamde en naar school ging.

Na de les haastte zij zich naar haar moeder met het verheugende nieuws: een van de jongens had haar meteen aan het begin aangesproken met de woorden: ” Maak je geen zorgen, we zullen je nu met rust laten”. En inderdaad, het kind werd sinds die dag met rust gelaten.