De hand van de Aartstengel Rafael

De hand van de Aartstengel Rafael

Ook in onze tijd gebeuren wonderen van genezing door de Engel!

Een priester in de USA vertelt:

Een meisje was zo ernstig ziek, dat niemand van de artsen, die ze raadpleegde, het aandurfde om nog te opereren.

Tenslotte zei een dokter, die toevalligerwijs ook nog Rafaël heette: “Als er al helemaal geen hoop meer is, dan kan ook niets scheef gaan. Ik probeer het.” En hij voegde eraan toe: “En jullie bidden”.

De familieleden gingen naar de ziekenhuis kapel om te bidden. Hoewel de operatie slechts vier uur zou duren, waren ze pas na zeven uur gebed bereid, om de kapel te verlaten.

Op dit ogenblik ging de deur van de operatiezaal open en de arts getuigde: “Tijdens de gehele operatie zag ik een hand, die de mijne leidde!”

Was het de hand van de patroon van de artsen?