Daad van zuivere liefde

Daad van zuivere liefde

Maria Simma is misschien wel de meest bekende onder degenen die veel met de Arme Zielen te doen hebben. Zij is een Oostenrijkse vrouw, en heeft een grote gebeds- en offerkracht. Daarom laat de Heer het toe, dat de zielen in het vagevuur naar haar mogen komen, om gebed te vragen, of H. Missen.
Zij vertelt:

Ik kende een jongeman van rond de twintig jaar, uit een nabijgelegen dorp. Dit dorpje was enorm getroffen door een reeks van lawines die een heleboel mensen hadden gedood.

Op een nacht hoorde hij vanuit zijn ouders huis een lawine naast de deur naar omlaag stormen. Hij hoorde schreeuwen van een doordringende en hartverscheurende angst die het uitriepen: “Red ons! Kom, red ons! We zitten in de val onder de lawine!” Hij sprong onmiddellijk uit zijn bed en vloog naar beneden om deze mensen te gaan redden.

Ook zijn moeder had deze angstschreeuwen gehoord en verhinderde hem om buiten te gaan en ging voor de deur staan: “Neen! Laat anderen hen helpen. Niet altijd wij! Het is te gevaarlijk buiten, Ik wil niet nog een dode!”

Maar omdat hij door deze angstschreeuwen zo diep was getroffen, voelde hij dat hij deze mensen moest redden en daarom duwde hij haar opzij en zei haar: “Ja! Ik ga! Ik kan hen zo niet laten sterven!”. Hij ging naar buiten en op zijn weg werd ook hij door een lawine getroffen en stierf.

Drie dagen na zijn dood, bracht hij mij ’s nachts een bezoek en hij zei tot mij: “Laat drie
Missen voor mij opdragen en zo zal ik bevrijd zijn van het Vagevuur.” Ik ging zijn familie en
vrienden inlichten en deze waren er over verbaasd dat er enkel maar drie Missen nodig waren om hem te bevrijden uit het Vagevuur.

Zijn vrienden zeiden tot mij: “Ik zou niet graag in zijn plaats geweest zijn op het ogenblik van zijn dood, indien u wist welke slechte dingen hij ooit had gedaan!”

Maar de jongeman had hierop geantwoord: “Ziet u! Ik heb een daad van zuivere liefde gesteld door mijn leven op het spel te zetten door deze mensen te willen redden. Het is dankzij deze daad dat de Heer mij zo vlug in de Hemel verwelkomde.”

Zo ziet u…liefdadigheid dekt heel wat zonden toe.