Bidden maakt een groot verschil!

Bidden maakt een groot verschil!

Onlangs was de grote waternood in de Eifel. Onvoorstelbaar hoe snel het water steeg.

Daar wonen ook mensen, die zeer trouw lid zijn van het Werk van de Heilige Engelen.

Wij hoorden van hen het volgende getuigenis:

Twee families wonen naast elkaar. En in die rampnacht stonden ze allemaal in hun kelder.

Het stortregende en het water begon ook vanuit de grond naar boven te drukken.

Ze waren heel erg bang, want ze voelden zich machteloos tegenover dit natuurgeweld.

Ze riepen uit heel hun hart: Gij machtige heilige Engelen helpt ons!

En het water in deze twee huizen kwam niet hoger dan 3 cm. in de kelder! Ze hadden geen schade.

Terwijl in het dorp overal het water tot 2 m. hoog in de kelders stond!

Ja, als wij geheel machteloos zijn, heeft de hemel nog vele mogelijkheden om te helpen.

Dat mag ons vertrouwen geven.