Gebed voor de zielen in het vagevuur

Gebed voor de zielen in het vagevuur

Heer Jezus Christus, Koning der Glorie,

behoed de zielen van alle gelovige overledenen

van de kwellingen van de hel en de diepten van de onderwereld.

Behoed hen voor de muil van de leeuw,

zodat de hel hen niet verslindt,

dat ze niet in de duisternis vallen.

Laat Sint Michael, de vaandeldrager,

hen leiden naar het heilige licht

dat U ooit aan Abraham hebt beloofd

en zijn nakomelingen. Amen.