Gebed tot de Serafijnen

Gebed tot de Serafijnen

Gij serafijnen, gij zijt het dichtst bij God omdat gij de grootste liefde hebt.
God heeft ons mensen ook opgedragen Hem boven alles lief te hebben.
Help ons dit eerste en grootste gebod te vervullen.

Gij Serafijnen, vandaag is uw uur. Jezus zelf voorspelde dat aan het einde der tijden
de harten van velen koud zullen worden.
Daarom vragen wij u om onze koude harten te ontsteken met de vuurgloed van uw liefde.
Breng liefde en warmte terug in onze Kerk, in onze families, in onze gemeenschappen.

Zuiver onze lippen zoals U de lippen van de profeet Jesaja zuiverde met een brandende kool.
Zuiver ook onze harten, want wie een zuiver hart heeft mag God aanschouwen
in zijn oneindige schoonheid en volmaaktheid. Amen.