Gebed tot de H. Engelen

Gebed tot de H. Engelen

Alle koren van gezegende geesten – laat ons deelnemen aan uw lofprijzing.

Alle Engelen en Aartsengelen – wees boodschappers van goddelijke liefde voor ons.

Gij mijn heilige Engel – ik wil u danken voor uw liefde.

Engelen van mijn familie en vrienden – bescherm hen.

Gij Engelen van hen die ons zijn toevertrouwd – help ons om voor hen zichtbare engelbewaarders te zijn.

Gij Engelen van de gelovigen – versterk hun trouw in het geloof.

Gij Engelen van de ketters – roep hen op het rechte pad.

Gij Engelen van de ongelovigen – laat het licht van het geloof over hen opgaan.

Gij Engelen van de zondaars – red hen.

Gij Engelen van de zieken en bedroefden – troost hen.

Gij Engelen van de stervenden – leid hen naar het huis van de Vader.

Gij Engelen van de ontmoedigden en moedelozen – richt hen op.

Gij Engelen van de verbitterden en eenzamen – leid hen naar de bron van vreugde.

Gij Engelen van de armen en behoeftigen – breng hen hulp en kracht.

Gij Engelen van de rijken – zet hen aan tot goedheid en vrijgevigheid.

Gij Engelen van onze weldoeners – beloon hun liefde.

Alle Heilige Engelbewaarders – behoed ons en leidt ons steeds dichter naar God.