Feest van de H. Engelbewaarders

Feest van de H. Engelbewaarders

O heilige Engel!
Gij zijt mijn beschermer sinds mijn geboorte.
Aan u geef ik vandaag mijn hart.
Geef het aan mijn Heiland, aan wie alleen het zal toebehoren.
U bent mijn beschermer in het leven, wees ook mijn trooster bij het sterven!

Versterk mijn geloof, bekrachtig mijn hoop,
ontsteek in mij de Goddelijke liefde!
Verkrijg voor mij, dat ik mij niet laat beangstigen door het voorbije leven,
het heden mij niet verontrusten,
de toekomst mij niet bang zal maken.

Sterk me in mijn doodsstrijd, moedig me aan geduldig te zijn
en bewaar me in vrede.
Geef mij de genade dat mijn laatste voedsel het Brood van de Engelen mag zijn,
mijn laatste woorden: Jezus, Maria, Jozef;
mijn laatste zucht een adem van liefde en
mijn laatste troost uw aanwezigheid.
Amen.

Gebed van de H. Frans van Sales