Fatima en Garabandal

Fatima en Garabandal

Deze film kan ik van harte aanbevelen. Het laat op indrukwekkende wijze zien, hoezeer de

verschijningen van Maria in Fatima, invloed hebben gehad op de wereldgeschiedenis.

Het is een documentaire, verpakt in een stukje speelfilm.

Het heeft me bijzonder geraakt, dat de Wijding van de wereld en Rusland, in gemeenschap met alle bisschoppen ter wereld, door Paus Johannes Paulus II in 1984 de oorzaak was, dat de reeds geplande atoomoorlog NIET doorging!

https://www.katholisch.tv/detail/fatima-das-letzte-geheimnis_1860

Dan wil ik nog een film aanbevelen, die net is uitgekomen, over de gebeurtenissen in GARABANDAL.

Voor deze site een kleiner detail: de H. Aartsengel Michael, die daar vaker is verschenen, heeft op zijn voorspraak deze verschijningen van Maria bewerkstelligd! Hij heeft de kinderen opgeroepen tot gebed en offer voor de heiliging van de priesters!

Dat ik deze link hier publiceer heeft ook alles te maken met de toestand van de wereld op dit moment.
Ik citeer:

De tijd (voor de waarschuwing!) is gekomen, volgens Conchita, “als ze zien dat de Heilige Mis niet meer vrij kan worden gevierd; dan zal de wereld de grootste behoefte hebben aan Gods tussenkomst”. Toen Conchita in 1982, 17 jaar na de laatste verschijning, werd geïnterviewd over deze uitspraak, geloofden velen dat alleen een Sovjet-bezetting van West-Europa, een communistisch bewind de reden kon zijn voor een verbod op de mis. Maar de visionair weigerde een reden te geven. Ze bevestigt dat “het heel moeilijk zal zijn om de godsdienst te beoefenen; het zal heel moeilijk zijn voor priesters om de mis te celebreren en voor mensen om de deuren van de kerken te openen… openbare missen zullen uiteraard verboden worden”.

Hier is de link:

https://nl.garabandalthemovie.com/nl/kijk-de-film