Wie is “De Engel van de Heer”?

Wie is “De Engel van de Heer”?

Het is een mysterieuze verschijning, deze Engel die aan Hagar verschijnt. Er staat niet geschreven dat er “een” Engel van de Heer verscheen, maar “DE” Engel van de Heer!

En als je de hele tekst leest, kun je niet goed onderscheiden of het om een Engel of om God zelf gaat! Deze “Engel van de Heer” komt nog vaker voor in het Oude Testament. Bijv. bij Abraham, als hij zijn zoon Isaak wil offeren, dan grijpt “De Engel van de Heer” in, en geeft hem een grote belofte.

Het is deze gestalte, met wie Jakob een hele nacht worstelt:

“Man geworden, vocht hij met God.
Hij vocht met een Engel en hij overwon.
Schreiend vroeg hij HEM toen een gunst”.
Hos 12,4-5

“De Engel van de Heer” verschijnt aan Gideon en geeft hem een zending als rechter over het volk van Israël. Hij verschijnt eveneens aan de ouders van Simson, om diens geboorte aan te kondigen.

En iedereen, aan wie deze Engel verschenen is, is verbaasd dat hij nog in leven is, want niemand kan God zien en in leven blijven!

Wie is nu deze gedaante, is het een Engel of is het God?