“Wat zoekt gij de LEVENDE bij de doden?”

“Wat zoekt gij de LEVENDE bij de doden?”

 

Twee mannen in een stralend wit kleed komen de vrouwen tegemoet, die radeloos voor het lege graf staan en zij spreken hen aan:

“Wat zoekt gij de Levende bij de doden. Hij is niet hier, Hij is verrezen” (Lk 24,5-6).

Als de H. Engelen binnentreden, dan wordt het altijd licht, dan komt het licht van de hemel in ons leven. Daarom stralen hun gewaden, en zij brachten werkelijk licht in het leven van deze vrouwen.

Ja, we kunnen zeggen, ze hebben het LICHT in hun leven gebracht met hun blijde boodschap:

JEZUS LEEFT!

Als wij opmerkzaam luisteren naar onze Engelbewaarder, dan horen ook wij steeds weer dezelfde boodschap. Ook hij zegt ons telkens opnieuw in ons hart: JEZUS leeft!

Als wij terneergeslagen en moedeloos zijn, zal hij ons steeds weer met deze woorden opmonteren en ons weer nieuwe hoop geven: JEZUS leeft!

Als wij in onze zorgen en problemen niet meer verder weten, fluistert hij ons in het oor: “JEZUS leeft!

Hij is de Heer! Je kunt vol vertrouwen Hem al je zorgen toevertrouwen. Hij leeft en werkt ook nu nog!”