Namen

Namen

Als je dit in gedachten houdt, dat deze Engel van de Heer, in feite reeds een openbaring van Jezus Christus is, dan is het heel mooi om te lezen, hoe de mensen reageren, aan wie Hij verschenen is. Ze geven Hem allemaal een naam:

Hagar noemt Hem: “Gij zijt een God, die ik zie”.
Is niet Jezus juist degene, die de onzichtbare God, zichtbaar heeft gemaakt? Hij, die van zichzelf zegt: Wij Mij ziet, ziet de Vader!

Jakob noemt de plaats, waar hij met de Engel van de Heer geworsteld heeft: “Gelaat van God”.
Nog eens een schitterende aanwijzing naar Jezus, die het zichtbare beeld van de onzichtbare God is geworden.

Gideon noemt het altaar, waar de Engel van de Heer als in vuur naar de hemel opgestegen is:
“De Heer is vrede”.
Jezus, de vredesvorst, die ons met de Vader heeft verzoend op het altaar van zijn kruis!

Je moet zelf maar eens op ontdekkingsreis gaan in het Oude Testament. Want er zijn nog meer voorbeelden te vinden; die laat ik aan jou over! Het is wonderbaarlijk hoe heel het Oude Testament naar Jezus verwijst, in de woorden van de profeten en de psalmen, in de gebeurtenissen, in afzonderlijke personen, zoals Mozes, David, Jozef en Elia, om maar enkele te noemen.
En dus ook in deze bijzondere Engel van de Heer!