Kosmische tekens

Kosmische tekens

“Maar na die verschrikkingen zal in die dagen de zon verduisteren,
en de maan geen licht meer geven;
de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse heerscharen in verwarring geraken”.

Het is heel goed mogelijk dat dit zich in letterlijke betekenis zal gaan vervullen.
Maar men mag ze ook in geestelijke zin duiden:

  • De zon is het beeld voor Christus; de verduistering van de zon wijst dan op het verdwijnen van een duidelijk licht wie Christus is. Hij is de ware God en de ware Mens; Zoon van de Vader; Zoon van de Maagd Maria. Maar wie gelooft dit in onze omgeving? Ook het geloof in zijn ware aanwezigheid in de H. Eucharistie en in de Kerk, is verduisterd; de waarheid en de heiligheid van zijn woorden eveneens.
  • Zoals de maan haar licht van de zon ontvangt, zo ontvangt Maria al haar glorie van Jezus. Als gezegd wordt dat de maan geen licht meer zal geven, kun je het wijdverspreide gebrek aan verering van Maria zien, zelfs binnen de Kerk.
  • De ster is een symbool van de geestelijke wereld, de goede alsook de slechte. In de Openbaring staat: “En de vijfde Engel stak de trompet. En ik zag een ster die uit de hemel op de aarde was neergestort. En haar werd de sleutel gegeven van de put van de afgrond…en rook steeg op uit de put..en de zon en de lucht werden verduisterd”.

Dit wijst op een geestelijke strijd tussen de goede en de gevallen engelen.
De hemelse heerscharen raken in verwarring!