Jezus zal Zijn Engelen zenden

Jezus zal Zijn Engelen zenden

“Dan zal Hij zijn Engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te verzamelen”. Mc 13,27

Dit is een van de bijzondere manieren die Jezus heeft gekozen, en wij kunnen die aanvaarden of simpelweg negeren.

Maar Hij zegt het heel duidelijk:

Hij zal ons door Zijn Engelen roepen!

Daarom is het echt noodzakelijk dat wij hen leren kennen, en hun manier van werken, zodat wij ze kunnen herkennen en onderscheiden van de valse christussen.

  • De Heilige Engelen zijn onzichtbaar en werken verborgen, zodat alle glorie aan God alleen toekomt.
  • De Heilige Engelen zijn verenigd met God, met heel hun wezen. Alles wat van hen komt, weerspiegelt God.
  • De Heilige Engelen, als bijzondere dienaren van de Heilige Geest, begeleiden de Kerk, zoals zij eens Jezus op aarde hebben begeleidt, zij helpen en verdedigen haar.
  • De Heilige Engelen zijn gezonden om ons te roepen en ons naar God te leiden. Dat is hun enige doel; alles wat zij doen, of wat zij ons ingeven, moet ons dichter tot God brengen, tot Zijn eer en verheerlijking.