Jezus zal zijn Engelen uitzenden

Jezus zal zijn Engelen uitzenden

De laatste maand van het kerkelijk jaar staat in het teken van het einde van de wereld, en van de terugkomst van Jezus, maar nu in macht en majesteit. Het is een van de geloofspunten van ons Credo, maar wie is zich dat nog bewust?

Veel mensen denken hier niet of nauwelijks aan; het lijkt zo onwerkelijk en zo onbelangrijk. Maar vergis je niet: in het Evangelie van Matteüs zijn maar liefst TWEE hoofdstukken aan dit thema gewijd! Dus is het hoogst belangrijk in de ogen van Jezus.

“ Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op de wolken, met grote macht en heerlijkheid. Dan zal Hij zijn Engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken, van het einde der aarde tot het uiteinde des hemels”.  Mc 13,26-27

Dit zijn de woorden van de Heer, dus zal dit gaan gebeuren.

De vraag die dan bovenkomt is misschien: Maar wanneer zal dat zijn?