Herinnert u!

Herinnert u!

Nadat de Engelen tegen de vrouwen hadden gezegd, dat Hij verrezen was, voegden ze er nog aan toe:

“Herinnert u, hoe Hij nog in Galilea tot u gezegd heeft: De Mensenzoon moet overgeleverd worden in zondige mensenhanden en aan het kruis geslagen, maar op de derde dag verrijzen”.

En dan volgt de eenvoudige bemerking: “Zij herinnerden zich Zijn woorden”.

Hier zien wij weer mooi een van de opgaven van de H. Engelen, en bijzonder van onze H. Engelbe-waarder. Zij herinneren ons aan de woorden van JEZUS en zij helpen ons, om het Woord van GOD beter te begrijpen. Zij leiden ons tot het geloof aan dit woord.

De H. Engelen herhaalden heel eenvoudig de woorden, die JEZUS tot zijn apostelen had gesproken, maar jammer genoeg drongen deze woorden toen nog niet in hun hart. Ze wilden geen Messias die lijdt en gekruisigd zou worden. Ze wilden een sterke, politieke Messias, die het land van de Romeinen zou bevrijden.

Als wij eerlijk zijn, gaat het ons soms net zo, dat wij datgene niet horen, wat wij niet willen horen, vooral als het gaat om het aanvaarden van het kruis. Maar helaas, er is geen andere weg die leidt tot de heerlijkheid van de Verrijzenis als over het kruis. JEZUS gaat ons voor op deze weg. Wij staan in zijn navolging.

Bovendien had JEZUS niet alleen zijn lijden en sterven aangekondigd, maar ook zijn verrijzenis. De verrijzenis heeft het laatste woord en niet het lijden en de dood.

Deze boodschap geeft ons steeds opnieuw weer moed, om in het lijden vol te houden.

Wij mogen de verrijzenis niet uit het oog verliezen, de stralende overwinning van JEZUS!