Helden

Helden

Hoe schrikbarend groot is de nood BINNEN de Kerk!

Hoe listig is de vijand binnengedrongen en heeft vele harten van priesters en bisschoppen vergiftigd.

Wij hebben geslapen!

Het is onze opdracht om voor onze herders te bidden, want de bitterste strijd en de heftigste aanvallen zijn op hen gericht.

Toen ontdekte ik het volgende bijbelvers bij de profeet Joel, 4,11:

“Heer, laat uw helden komen!”

Met deze helden worden de Heilige Engelen bedoeld! Dat zou een voortdurend schietgebedje van ons moeten zijn: Heer, laat uw helden komen!

Daaraan vooraf staat de volgende zin: “De zwakke moet zeggen: ik ben een strijder!”

Die zwakken, dat zijn wij mensen, jij en ik. En we moeten ons bewust maken: Ik wil meedoen in de strijd om de priesterzielen, om het Rijk Gods.
Maar ik ben zwak, en toch wil ik een strijder zijn… met de H. Engelen.
Ik wil hen aanroepen. Want:

ZIJ WORDEN STERKER, EN KUNNEN BETER DE VIJAND VERDRIJVEN, HOE MEER ZE AANGEROEPEN WORDEN!

Dus dat is ons aandeel in deze strijd: wij roepen de hemelse helden aan, en zij strijden de strijd!