H. Augustinus over de Schepping van de Engelen (3)

H. Augustinus over de Schepping van de Engelen (3)

De Engelen bestonden dus voor de sterren; en de sterren werden op de vierde dag gemaakt. Zullen we dan zeggen dat ze de derde dag zijn gemaakt? Verre van dat, want we weten wat er die dag gemaakt is. De aarde werd gescheiden van het water … en de aarde produceerde alles wat er op groeide.

Op de tweede dag dan? Zelfs niet op die dag, want daar werd het uitspansel gemaakt tussen de wateren boven en onder, en werd “de hemel” genoemd. …

Het staat dus buiten kijf dat als de Engelen tijdens deze zes dagen in de werken van God worden opgenomen, zij dat licht zijn dat “dag” werd genoemd en waarvan de eenheid in de Schrift wordt gesignaleerd door die dag niet de “eerste dag”, maar “één dag” te noemen.