H. Augustinus over de Schepping van de Engelen (2)

H. Augustinus over de Schepping van de Engelen (2)

Maar hoewel het feit dat de Engelen het werk van God zijn…wordt het inderdaad niet expliciet genoemd; maar elders beweert de Heilige Schrift het op de duidelijkste manier.

Want…hier wordt het meest uitdrukkelijk en door goddelijk gezag gezegd dat God hen heeft geschapen, want van hen wordt onder de andere hemelse dingen gezegd: “Hij heeft bevolen, en zij zijn geschapen” (Ps. 148).

Wie zal dan de moed hebben om te suggereren dat de Engelen na de zes dagen van de schepping zijn gemaakt? Als iemand zo dwaas is, dan wordt zijn dwaasheid openbaar gemaakt door een Schriftwoord met gelijkgezind gezag, waarin God zegt: “Toen de sterren werden gemaakt, prezen de Engelen mij met een luide stem”. (Job 38:7).