H. Augustinus over de Schepping van de Engelen (1)

H. Augustinus over de Schepping van de Engelen (1)

Uit: De stad van God  De H. Augustinus schrijft:

Op dit moment, aangezien ik mij ertoe verbonden heb de oorsprong van de Heilige Stad te behandelen, en eerst van de Heilige Engelen, die een groot deel van deze stad vormen, en zelfs het meer gezegende deel, aangezien zij nooit weggetrokken zijn, zal ik mijzelf belasten met de taak om, met Gods hulp… de Schriftteksten die betrekking hebben op dit punt, uit te leggen.

Waar de Schrift spreekt over de schepping van de wereld, wordt niet duidelijk gezegd of er Engelen zijn geschapen, of wanneer dit gebeurde; maar als er over hen wordt gesproken, is dat impliciet onder de naam “hemel”, als er wordt gezegd: “In het begin heeft God de hemel en de aarde geschapen”, of misschien eerder onder de naam “licht”….