Engelen: dienaren van de Heilige Geest

Engelen: dienaren van de Heilige Geest

Is dit een nieuwe gedachte?

Dan moet je het eens in heel de harmonie van Gods gedachten zien:

De Vader is de Schepper; heel de stoffelijke schepping dient Hem. Want ze bloeien en leven, precies zoals Hij het ieder dier of plant als opdracht heeft gegeven.

De Zoon is de Verlosser, en is Mens geworden; alle mensen behoren Hem te dienen, want Hij is de eerste, en heeft ons allen door Zijn Bloed vrijgekocht. Wij zijn opgeroepen hem na te volgen, mee te werken aan Zijn verlossingswerk.

De H. Geest heeft heel de wereld van de H. Engelen als Zijn dienaren.  Daar moeten we even op in gaan. De H. Geest kan men zich niet goed voorstellen, omdat Hij zuivere Geest is. En dat zijn de H. Engelen ook, en we hebben hetzelfde probleem.

In de afscheidsrede kondigt Jezus aan dat het goed is dat Hij heengaat, want anders kan de H. Geest niet komen. Hij is degene die gezonden wordt, door de Vader en de Zoon.
Ook de H. Engelen worden gezonden: dat betekent hun naam. Engel betekent bode, of gezondene!

Maar WIE de H. Geest is, wordt ons vooral duidelijk door zijn werkingen. Hoe zal Hij met Pinksteren verschijnen? Als vurige tongen en met gedruis als van een hevige wind. Storm en vuur!
En wat staat er geschreven in de Brief aan de Hebreeën, 1,7 over de Engelen?
“Die Zijn Engelen tot stormwinden maakt en zijn dienaars tot vlammend vuur!”

Precies! En als je nog niet overtuigd bent van de gedachte, dat de H. Engelen allereerst de dienaren zijn van de H. Geest, dan volg de novene tot Pinksteren, misschien beleef je dan verrassingen!