Engel en priester

Engel en priester

God stuurt de Engelen en dispenseert de profeten niet. De Engelen kunnen en moeten de profetische priesters versterken en leiden, hun woorden tot leven wekken en hen beschermen tegen degenen die zich tegen hen verzetten.

We kunnen hier de grote profeet Mozes noemen in zijn missie onder het uitverkoren volk:
Zie, Ik zend mijn Engel voor u uit om u onderweg te beschermen en u te brengen naar de plaats die Ik heb vastgesteld. (Ex 23:20); of Elisa die aan zijn dienaar bekende: “Wees niet bang, want er zijn er meer met ons dan met hen.’ ….de Heer opende de ogen van de dienaar, en daar zag hij dat over heel de berg rondom Elisa paarden en wagens van vuur stonden opgesteld”. 2 Koningen 6,16-17

En als Jezus zijn leerlingen “twee aan twee” stuurt (Lc 10,1), dan kunnen we ook denken aan de Engel die Hij als metgezel toevoegt aan ieder die de profetische zending ontvangt. Je hoeft alleen maar de Handelingen van de Apostelen erover na te lezen.

Maar ook de heilige Petrus Canisius heeft van deze gave getuigenis afgelegd in zijn Belijdenissen: Als hij schrijft over de dag waarop hij de zending voor Duitsland ontving, herinnerde hij zich: “U weet, Heer, hoeveel en hoe vaak u mij op die dag Duitsland hebt toevertrouwd… Ik zou met de hemelse beschermer van Duitsland moeten samenwerken!”