Eet deze boekrol op!

Eet deze boekrol op!

En.. stel je voor, ook jij hebt een Engel terzijde, die jou heel goed kan helpen om de Bijbel beter te begrijpen, als je hem de kans geeft. Hij is een dienaar van de Heilige Geest, en wil je zo graag verlichten.

Het waren de Heilige Engelen die de profeten en Evangelisten bijgestaan hebben bij het schrijven van de Bijbel. Mozes werd door hen geleid, die de eerste vijf boeken heeft geschreven en ook Johannes, die het laatste boek van de Openbaring schreef.

“Jezus heeft zijn Engel gezonden, om de Apokalyps mee te delen aan zijn dienstknecht Johannes”.  1,1

Ook de profeet Zacharia wist om de hulp van de Engelen. Daarom wendde hij zich altijd tot hen, als hij een visioen niet begreep:

“Toen vroeg ik: Wat betekenen deze paarden, heer? De Engel die met mij sprak zei tot mij: “Ik zal je laten zien wat dit betekent!”  Zach 1,8-9

En dat is maar een voorbeeld uit vele.

“Eet deze boekrol op!”  Ez3,1

zo hoorde de profeet. Dat zouden ook wij moeten leren. Nee, geen Bijbel opeten, maar spreken, lezen en begrijpen, horen en doen moeten EEN geheel vormen.

Met de hulp van de Engelen worden Gods woorden letterlijk “geest en leven”. Zij hebben de gewijde schrijvers bijgestaan bij het schrijven van de verschillende boeken in de Bijbel, toen zij Gods woorden hoorden en neergeschreven hebben. Daarom zijn zij ook onze beste helpers als wij de Bijbel lezen om deze steeds dieper te begrijpen. En het zijn ook de Engelen die ons aansporen, om datgene wat we gelezen hebben, in de daad om te zetten!