“Een man in linnen gekleed” (4)

“Een man in linnen gekleed” (4)

“Zijn stem was zo luid als het geschreeuw van een menigte”. De stem van een menigte is luid maar verward; het is als het gedonder van vele wateren, dat vaak wordt gebruikt als een beschrijving van de stem van God en van de Engelen (vgl. Ez 1,24; Openb. 1,15). In zoverre de stem een zekere uitdrukking is van het verstand en de wil, drukt de krachtige stem van de Engel zijn kracht uit. Een andere interpretatie verwijst naar de volheid van de wetenschap die zij hebben, hun kracht om anderen te onderwijzen en te verlichten.

Onze verbondenheid met de heilige Engelen zal toenemen en persoonlijker worden wanneer we hen beter leren kennen. Daarom is de beschrijving van de Engel, hier gegeven door Daniël, belangrijk voor ons. Hoe beter we de Engelen kennen, hoe intenser we ze liefhebben en proberen om hen na te volgen.

Wij zien hen duidelijk als dienaren van God die sterker, wijzer en vuriger zijn in de liefde tot God dan wij. Daarom zou ons verlangen om hen te benaderen, met hen om te gaan en hun hulp te ontvangen groter moeten zijn. De kennis van hun grootsheid versterkt onze hoop en ons vertrouwen.

Deze visie van de Engel leidt onze aandacht naar wat boven en niet naar wat beneden is; naar wat goed is – in plaats van naar wat mislukt is; naar het licht in plaats van naar de duisternis.

Het overwegen van de Engelen in hun heerlijkheid herinnert ons eraan dat de eindoverwinning al door Christus is bereikt. Het maakt ons optimistisch te midden van de dagelijkse realiteit. Laten we dit getuigenis afleggen in onze wereld, aan de mensen die vandaag de dag zo vaak verloren en ontmoedigd zijn.