Een aantal tekens

Een aantal tekens

Jezus zelf geeft een aantal tekens, waaraan we kunnen herkennen dat Zijn komst dichtbij is. Het zijn twee soorten: een van sociale verwarring en onrust, en ten tweede een chaos in heel de kosmos. Hij zegt:

“Wanneer dan iemand u zegt: Zie, de Christus is hier, of: hij is daar: gelooft het niet.
Want er zullen schijnchristussen en schijnprofeten opstaan, die tekenen en wonderen zullen doen, zodat zij, als dat mogelijk was, zelfs de uitverkorenen zouden misleiden.

Weest dus op uw hoede. Ik heb u alles voorspeld”.

Hoe vaak is dit reeds voorgekomen, door de eeuwen heen. En het blijft geldig voor iedere generatie: dat wij waakzaam moeten zijn!

Paulus geeft in deze samenhang nog een teken, die in onze tijd wel heel onheilspellende waarheid geworden is:

“Eerst moet de grote afval komen” de apostasie. Kijk maar naar ons voormalige christelijke Europa… en onze lege kerken!

Is het niet opvallend dat God juist aan onze tijd de grote genade heeft willen geven, ons zijn Engelen te sturen, om onze machtige helpers te zijn, in deze geestelijke strijd?!