De vleugels der Engelen

De vleugels der Engelen

De Heilige Engelen treden in de Bijbel op met verschillende attributen:

Er zijn Engelen met vleugels, zoals in Jesaja 6,2; Ezechiel 1,24; Openb. 4,8

Er zijn Engelen met een zwaard in hun handen, zoals Genesis 3,24; Josua 5,13 en 1 Kroniek 21,16.

Andere Engelen laten hun bazuinen machtig schallen, zoals in Mat. 24,31; 1 Thess 4,16 en Openb. 8,2.

Elk van deze attributen toont een bijzonder vermogen van de Engelen, waarmee hij in de wisselvalligheden van deze wereld kan ingrijpen.

De vleugels zijn een teken van hun bereidheid om het Woord en de wil van God overal heen te dragen, waarheen Hij hen zendt. Bij de profeet Ezechiel wordt gezegd over de Cherubijnen, dat het ruisen van hun vleugels, klonk als geweldige watermassa’s, als de stem van de Almachtige.

Roepen we de Heilige Engelen aan, opdat wij in ons alledaagse leven steeds weer deze machtige stem horen, die ons herinnert aan de tegenwoordigheid van God. Wij willen bereid zijn en nooit vergeten, dat Zijn wil alleen belangrijk is.

Ook mogen we vol vertrouwen onze toevlucht nemen onder de vleugels van de Heilige Engelen. Zij beschermen ons tegen naderend gevaar.