De “man” Gabriel

De “man” Gabriel

De Heilige Gabriël is de belangrijkste Engel in het Bijbelboek Daniel.  In het begin zien we iets “vreemds”, we merken dat wanneer de Engel Gabriël verschijnt, Daniël zegt:

Nog was ik aan het bidden, toen Gabriël, de man die ik vroeger in een visioen had gezien, naar mij kwam toevliegen. Het was de tijd van het avondoffer. Daniel 9,21

Het is echter heel duidelijk dat het de Engel Gabriël was die aanwezig was, maar voor Daniël verschijnt hij als een man. Hoewel het waar is dat de Engel in de Heilige Schrift meestal een mannelijke vorm aanneemt, gaat Daniël in dit geval zo ver dat hij “de man Gabriël” zegt. Men kan reeds zeggen, dat deze Engel op een bijzondere manier verwijst naar de tweede Persoon van de Heiligste Drie-eenheid, die Mens wil gaan worden. Hij verwijst naar de Zoon.

St. Michael echter lijkt te verwijzen naar de Vader, doordat hij ons de meest elementaire deugden meedeelt. St. Gabriël weerspiegelt de Zoon.

Het is ook belangrijk om de zending te zien van St. Gabriel:

“Daniël, deze keer ben ik uitgegaan om je te onderrichten.” Daniel 9,22

Daniel kreeg zijn wijsheid van St. Gabriel. Deze Engel hielp Daniël om zijn visioenen te begrijpen (vgl. Daniel 8, 16). Dit leidt ons tot de waarheid dat God door de Engelen wijsheid en kennis aan de profeten geeft, en ook al wordt deze bemiddelingsactiviteit van de Engelen niet expliciet genoemd, we weten dat ze effectief is.

Het feit dat de heilige Gabriël kennis en wijsheid aan Daniël heeft doorgegeven, wijst ons óók op de waarheid dat de heilige Gabriël een bijzondere relatie heeft met God de Zoon. Dit kan overigens ook worden afgeleid uit het feit dat hij van oudsher de tweede is die vermeld wordt in de lijst van de drie Aartsengelen.