De Engel van Europa

De Engel van Europa

Misschien is het je nog nooit opgevallen, maar het christendom is door middel van een H. Engel naar Europa gekomen! In het boek van de Handelingen van de apostelen staat twee keer vermeld dat de “H. Geest”  Paulus ervan weerhield om het woord te verkondigen in Azië! Als hij dan in Troas is aangekomen, krijgt hij een visioen:

“Daar had Paulus ’s nachts een visioen; er stond een Macedoniër voor hem die hem smeekte:
“Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!
Na zijn visioen zochten wij onmiddellijk een gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken, want we maakten er uit op, dat God ons geroepen had om hun het Evangelie te verkondigen.”
Hand 16,9-10

In de kerkelijke traditie wordt altijd aangenomen dat dit een H. Engel was, in de gestalte van een Macedoniër. Door de bemiddeling van de Engelen komt dus de Blijde Boodschap naar Europa, te beginnen bij Griekenland! Dit was Gods wil. Europa was uitgekozen om de bakermat van het christendom te worden, en om van daaruit het over heel de wereld te verspreiden.

Een grootse uitverkiezing. En vele missionarissen door de eeuwen heen hebben het Evangelie wereldwijd verkondigd. Maar Europa schijnt deze roeping verloren te hebben…

Ieder werelddeel, ieder land, heeft zijn eigen beschermengel, zo leren ons de kerkvaders. Dit vinden we reeds in het Oude Testament. In het Boek Daniel spreekt St. Gabriel over St. Michael als de beschermengel van Israël, en over de Engel van Perzië. De verschijningen in Fatima werden het jaar tevoren voorbereid door een Engel, die zich de beschermengel van Portugal noemt! Op 11 juni wordt ieder jaar zijn feestdag gevierd met een eigen liturgie.

Laten we daarom vurig bidden tot de Engel van Europa!

Heilige Beschermengel van Europa!
In onze grote nood roepen wij u aan.
Kom ons te hulp met uw hemelse legioenen en bescherm Europa tegen de grote geloofsafval.
Verkrijg ons de genade van bekering.
Raak de harten van de machtigen aan, zodat alle goddeloze wetten afgeschaft worden.
Help de getrouwe gelovigen dat ze standvastig blijven en groeien in heiligheid.
Bekeer Europa! Red Europa! Bescherm Europa,
tegen alle aanvallen van de boze vijand.
Amen.